Over mij

/Over mij
Over mij 2018-04-24T19:22:43+00:00

Met een open houding blog, spreek en discussieer ik over hoe het is om te leven met een handicap. Wat is er nodig om als mens te kunnen deelnemen aan de samenleving als je een handicap hebt?

Mijn sporen heb ik verdiend door het mede-oprichten van de beweging Wij Staan Op! Met het manifest ‘Vrijheid, Gelijkheid en Menselijkheid’ legde ik, samen met negen andere jong-volwassenen, de nadruk op het belang van de ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dat doel is op 14 juli 2016 behaald.

Op 13 januari 2014 betoogde ik aan de Tweede Kamer dat de gevolgen van de Participatie-wet desastreus zouden zijn. Hiermee heb ik mijzelf op de kaart gezet als een voorvechtster van inclusie* met als voorwaarden: eigen regie, gelijkwaardigheid en het mens-zijn. Ik wil geen inspiratiebron zijn** Via mijn website wil ik u beide kanten van de medaille laten zien van het leven met een handicap.

Film is, naast mensenrechten, mijn tweede passie. Met veel plezier heb ik Film- en Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Nu werk ik als vrijwilliger bij het Landelijk Bureau van GroenLinks.

In het dagelijks leven geniet ik samen met mijn partner en mijn honden van het leven.


*inclusie: de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

**zie de TedXTalk van Stella Young rechtsonderaan deze website.